Kurumumuz eğitimcilerinin yetkinliği ve geliştirilmesi -Liderlik ve ekip çalışması:

Eğitimcilerin ve personelin çocuklara ve birbirlerine karşı özenli, saygılı tutumları bir eğitim kurumunun karakteristik özelliğidir. Ancak bu sadece huzurlu ve barış dolu bir ortamda mümkün olacaktır.

Birlikte öğrenmeye hazır olmak, eleştirilerde her zaman yapıcı nedenleri aramak ve bunun yollarını bulmak için öğrenmeye devam etmek, rekabet için değil yetkinleşmek için öğrenmeye istekli olmak işimizin temelidir. Bu aynı zamanda yeni fikirlere ve değişime açık olmayı da içermektedir.

Bunun sonucunda, birbirimizi karşılıklı destekleyerek ve gelişmeye devam ederek iyi birer Montessori eğitimcisi ve kurumumuzu gerçek bir Montessori kurumu yapacağımıza inanıyoruz:

• Gözlem
• Hizmet içi eğitimler
• Düzenli danışmanlık almak
• Staj desteği vermek
• Danışmanlık desteği vermek
• Uygulama günlükleri
• Dökümantasyon
• Düzenli vaka toplantıları
• Çocuk görüşmeleri
• kalkınma ve gelişme tartışmaları
• Düzenli değerlendirme görüşmeleri
• uyumlu kurum ve ortakları ile uzman öğretmenler ile performans çalışmaları

Böylece eğitimcilerimiz her çocuğun ayrı ayrı yetenek ve yeterliliklerinin farklı zamanlarda şekilleneceğini kabullenerek bireysel öğretim konusunda çocuğa yaklaşım ve gözlem anlamında güçlenirken kendilerini denetlemeye izin vererek bu yolda güçlenirler. Bu bir ekip olmak için bütünleştirici bir fırsattır.