pic. mont. 2

Anaokulumuz dünya genelinde, tüm kültürlerde ve dinlerde uluslararası kabul görmüş Montessori yöntemini ülkemizde doğru uygulamak üzere hizmet veren bir kurum olmayı hedefler.

 

 

İzleyeceğimiz yol haritası:

  • Yetişkinin ona koşulsuz sevgi, saygı ve özen göstermesi çocuğun doğuştan gelen temel hakkı ve ihtiyacıdır.

 

  • Çocuklar doğumdan itibaren , sosyalleşme ve işbirliğine hazırdır. Onların sadece birlikte mutlulukla pic. mont.1yaşayacakları insancıl, barışçıl ve dürüst yetişkin rol modellere ihtiyaçları vardır.

 

  • Çocuklar neşe, araştırma ve konsantrasyon ruhu ile daha doğumdan itibaren öğrenmeye açıktırlar. Onlar kendi iç planları, genetik yapıları tarafından yönlendirilen bir gelişim programına sahiptir. Bunun aktif hale gelmesi ve onların bireysel gelişimleri için ihtiyaçlarını, sezgilerini mümkün olduğunca takip edebilmeleri ve anlık seçimler yapabilmeleri için özgürlüğe gereksinimleri vardır.

 

  • Çocukların öğrenmek için ne teşvik ne övgü ne ceza ne de yetişkinin değerlendirmesine ihtiyaçları vardır. Onların dünyayı ve çevrelerini keşfetmek için yaşlarına ve gelişimlerine uygun kendilerini rahat ve güvende hissedecekleri bir çevrede sadece pic. mont. 5onlara tanınacak zamana ve yetişkinin sabrına gereksinmeleri vardır.

 

  • Çocuklar bütün duyularıyla ve bağımsız etkinlikleri sonucu öğrenirler . Somut deneyimler yoluyla öğrenme, öğrenilenlerle bütünleşmelerini sağlarken kendilerini ve dünyayı anlamalarını mümkün kılar.

 

  • Biz yetişkinler çocukların doğal büyüme süreçlerinde kendilerini yönlendirmek ve bütünlüklerini korumak için onların bireysel ve sosyal güvenliklerini sağlayarak onların büyümelerinde sağlıklı refakatçiler olabiliriz.

 

  • Çocukları 3 – 6 yaş arasında gereksiz rekabet duygusuna sokmadan enerjilerini kendi yetenek ve yeterliliklerinin farkına varma ve yorulmadan sınırlarını keşfetmeleri için destek olunur.

 

  • ” Çocuklara aktarılan tüm hatalar, onların yaşamında silinmez izler bırakır.” Çocuklara bu cümlenin bilincinde olarak yaklaşılır.